دروغ است و بس(دل نوشته)| ویکی پدیا فارسی

دروغ است و بس(دل نوشته)

شبی خواهی فهمید همه چیز دروغ است و بس

دروغ های رنگارنگی که با آنها زندگی کرده ای

دوستت دارم های دروغ

عشق ورزیدن های دروغ

و آن شب چقدر سخت به سپیده ی سحر خواهد رسید

می فهمی کسی که با علاقه ی واقعی به آن ابراز علاقه کرده ای

بودنش دروغین بوده

و آن شب چقدر سخت است...