بعد از تو (دل نوشته)| ویکی پدیا فارسی

بعد از تو (دل نوشته)

ما انسان ها خیلی قدر نشناسیم

تا با همیم بهم شک داریم

که نکنه طرفمون جز اینکه با ماست با کسی دیگه هم باشه

همین باعث میشه رابطمون تلخ بشه

لذت کافی رو نبریم

وقتیم هم که  از هم جدا می شیم به یاد خاطراتش ناراحت میشیم

در صورتی که اون خاطرات خیلی شیرینن

شیرینن ولی به شیرینه اشک و آه و حسرت