شعر| ویکی پدیا فارسی

شعر

غروبگاهی
          به غربت دلِ شکسته
                                      بر تپهء غم
- می نشینم
               و چِفت ِغمهایت
                                   سازِ احساسم را
کوک می کنم...!!!!
               تا تو به بیتوته
                       در بارانی ترین لحظه
- چه بخوانی؟!
                        از دلِ شاعرِ تنها....
تغزلی
         که به برگ ِخزان
                        نوشته شده ست...!!!!.....


#گویا_فیروزکوهی